Používáme cookies.
Souhlasím

Igor Fait a jeho TEDOM vstupují na trh s energiemi pro koncové zákazníky

< Zpět na výpis článků
logo

(Brno, 21. října) Brněnský investor Igor Fait a jeho Jet Investment získal skrze firmu
TEDOM a. s. 100% podíl ve společnosti FREE. Česká republika s.r.o., podnikající pod značkou Free.energie. Na český energetický trh tak vstupuje TEDOM energie s. r. o.

Ihned po akvizičním procesu zahájila TEDOM energie s. r. o., dceřiná společnost z portfolia skupiny TEDOM, prodej elektřiny a plynu domácnostem i firmám.

„Stojíme uprostřed turbulentního období, ukončení činnosti některých prodejců a statisíce odběratelů v režimu dodavatele poslední instance urychlily naše rozhodnutí vstoupit na trh s energiemi. Tento krok vychází z pevného ukotvení TEDOMU v energetickém byznysu a z jeho rozsáhlého know-how. Dlouhodobá strategie skupiny TEDOM byla stát se komplexním dodavatelem – od výroby energetického zařízení přes jeho servis, provoz, až po prodej energií domácnostem a firmám. Samozřejmě také cítíme příležitost, danou tím, že se rozpadly některé dodavatelské modely, proto jsme se spojili se společností, kterou známe a hodláme využít jejích struktur,“ říká Igor Fait s tím, že se TEDOM energie staneme výraznou posilou pro trh zasažený energetickou krizí. Tomu by mělo přispět i expertní zázemí v podobě týmu pod vedením generálního ředitele energeticko-strojírenské skupiny TEDOM Vladimír Hlavinky, který za 30 let působení v energetice zastával například pozice ředitele Jaderné elektrárny Temelín, člena představenstva ČEZ odpovědného za výrobu, ředitele mezinárodní společnosti Uranium One Holding Amsterdam nebo Uranium One Trading ve Švýcarsku.

Zákazníkům z řad domácností a firem nabídne TEDOM energie zatím na přechodné období jeden tarif, elektřinu a plyn bude pro zákazníky nakupovat na denní bázi. Bude pracovat s nízkou garantovanou marží, která je daná tím, že prodej energií není hlavním byznysem skupiny TEDOM, ale pouze součástí jejich byznysového portfolia. „Spotový nákup představuje v současnosti naprosto spravedlivý a transparentní model, ve kterém je jasné, za kolik nakupujeme a kolik zákazník zaplatí. Chceme se zákazníky participovat na nárůstech i poklesech trhu, nebudeme spekulovat a nabízet dlouhodobé fixace bez odpovídajícího zajištění, protože právě na to ve výsledku doplatili zákazníci Bohemia Energy a dalších společností,“ říká ke konzervativní nákupní strategii generální ředitel TEDOMU Vladimír Hlavinka. S uklidněním trhu plánuje TEDOM energie přicházet se systémem tarifů s krátkodobými fixacemi, kdy už bude energii pro zákazníky nakupovat v jisté míře dopředu na základě znalostí energetického trhu. Společnost aktuálně disponuje 50 obchodními zástupci, call centrem a přijímá nové zákazníky.  

Skupina TEDOM, věří v rozvoj malé distribuované energetiky, přibližování výroby ke spotřebě a právo všech – i malých spotřebitelů nebo výrobců – účastnit se trhu s energiemi. TEDOM chce být tím, kdo malé výrobce a spotřebitele spojuje a za transparentních podmínek jim to umožňuje. Skupina TEDOM je na českém trhu jedničkou v dodávce kogeneračních jednotek, za 30 let své existence dodala po celém světě více než 8 500 kogeneračních jednotek s výkonem 2000MW, což je výkon obou bloků Temelína. „Jsme úspěšní v Polsku, ve Velké Británii, máme dceřinou společnost v Německu. Kogenerační jednotky, tedy zařízení spalující plyn a vyrábějící kombinovaně elektrickou energii a teplo, lze agregovat do tzv. virtuálních elektráren a cíleně tak měnit odběr elektřiny. Máme vyvinuto řešení i pro malé zdroje, a dokonce i pro spotřebiče, umíme regulovat dodávky i spotřebu. V této flexibilitě a ohleduplnosti k životnímu prostředí vidíme budoucnost,“ dodává Vladimír Hlavinka. 

Akvírovaná společnost Free energie působí na trhu s elektrickými energiemi, kupuje a prodává elektřinu a plyn pro koncové zákazníky. Její zakladatel Jakub Odložilík se stane výkonným ředitelem společnosti TEDOM energie. Pro stávající zákazníky Free energie se přechodem pod značku TEDOM energie nic nemění.

Více informací: www.tedomenergie.cz

Sdílet článek na LinkedIn