Koronavirová pandemie: Zůstáváme spolehlivým partnerem, příležitostem jdeme naproti

< Zpět na výpis článků
linkedin_Jet_corona_bez loga

Ačkoliv je již nyní jasné, že dopady na světovou ekonomiku budou značné, nejdůležitější pro nás i nadále zůstává dobrá kondice a bezpečnost našich rodin, kolegů a zaměstnanců. Všem, kteří se vyrovnávají se současnou nelehkou situací, proto přejeme pevné zdraví, optimistickou mysl a hodně sil.

V době nejistoty pečlivě zvažujeme naše investiční rozhodnutí a analyzujeme dopad ekonomických a finančních důsledků této krize nejen na společnosti v našem portfoliu, ale také na subjekty, které jsme si dříve vytipovali jako akviziční cíle. I přesto, že se investování v aktuálním prostředí může jevit jako velmi komplexní, Jet Investment má k dispozici dlouhodobé zkušenosti s řízením společností v krizových situacích a v provádění detailních hloubkových analýz před vstupem do nových investic.

Společnosti z fondů Jet nadále aktivně řídíme, management v podnicích s intenzívní podporou našich projektových manažerů bezprostředně reaguje na hygienická a další bezpečnostní opatření státu. Naše společnosti jsou jen minimálně zadluženy a dopad případného úvěrového / likviditního šoku by pro ně tedy neměl fatální důsledek. Zůstáváme v úzkém kontaktu s investory našich fondů, které transparentně informujeme o nejnovějším vývoji v portfoliu a kterým vysvětlujeme naše případné strategické kroky.

Ze zkušenosti víme, že okamžitá schopnost jasně rozhodovat a reagovat na aktuální dění v jednotlivých odvětvích i na události na globální makroekonomické úrovni je v dobách nenadálých otřesů klíčová, a tuto schopnost v Jet Investment považujeme za naši silnou stránku. Zůstáváme tak spolehlivým partnerem, který je připraven racionálně zhodnotit situaci, adaptovat svá rozhodnutí a jít příležitostem naproti.

Jako Váš současný nebo potenciální obchodní partner jsme Vám k dispozici v případě jakýchkoli podnětů k diskuzi či zájmu o spolupráci.

 

Vážíme si Vaší přízně a doufáme brzy na shledanou,

Váš Jet Investment

Sdílet článek na LinkedIn