3_Investiční strategie

Investujeme do oborů, kterým rozumíme

Přinášíme zhodnocení pro investory a řešení pro průmysl

V byznysu volíme konzervativní přístup a postupný růst namísto nepřiměřeného rizika a nejistého zisku. Dlouhodobá stabilita je důvodem, proč nám investoři svěřují své finance opakovaně.

B1160883

Investiční fokus

Investujeme do majoritních podílů v průmyslových společnostech střední Evropy. Vyhledáváme investiční příležitosti typu late-stage venture, growth, buy-out nebo turnaround/rescue. Naší specialitou je energetika, strojírenství, moderní materiály, železniční a EV průmysl, petrochemický, chemický a plynárenský průmysl, dřevozpracující průmysl a technické textilie. Velký důraz klademe na společensky odpovědné investování a do našich fondů vybíráme takové podniky, které kromě perspektivy dobrého zhodnocení dbají také na svůj pozitivní vliv na udržitelnost.  

dsc_0357

Aktivní řízení společnosti

Podniky v portfoliu řídí v terénu tým našich expertů. Zasedají v představenstvech a dozorčích radách a plánují strategický rozvoj společností. Každou akvizici spravuje projektový ředitel na bázi každodenního „hands-on“ managementu a jeho odměna se odvíjí od dlouhodobých výsledků společnosti. Jen takový přístup umožňuje flexibilní a kvalifikované rozhodování a minimalizaci rizik.

_dsc6542

Diverzifikace portfolia

Portfolio budujeme tak, abychom maximálně snížili míru rizika. Kromě pestrého mixu oborů v našem portfoliu kombinujeme i firmy v různých fázích vývoje. Dividendovou složku portfolia skládáme z prosperujících podniků, které prošly restrukturalizačním procesem a nabízejí zajímavý a stabilní výnos. Do růstové složky portfolia nakupujeme akvizice s výhledem na úspěšnou restrukturalizaci a následný růst.

_dsc7055

Platformy k vyšším ziskům

Firmy nakupujeme strategicky. Společnosti v portfoliu sdružujeme do oborových skupin. Akvizičními nebo organickými investicemi stavíme kolem jednoho nebo více podniků celé platformy, ať už na základě navazujícího výrobního řetězce, vzájemných obchodních či výrobních synergií nebo s cílem posílit pozici na trhu.

Do jakých podniků investujeme

 • Exportně orientované výrobní podniky s vlastním produktem nebo vysokou kvalitou nabízené práce
 • Společnosti podhodnocené díky krizím v oboru, případně mimořádným vlivům
 • Společnosti v reorganizaci či insolvenci
 • Společnosti s restrukturalizačním nebo růstovým potenciálem
 • Společnosti pro posílení tržní pozice firem v našem portfoliu
 • Oportunistické akvizice (odvětvím i oborově)

Jaká máme investiční kritéria

 • Tržby společnosti 10–200 milionů EUR
 • Hodnota společnosti 0–100 milionů EUR
 • EBITDA společnosti záporná až 30 milionů EUR
 • Vlastní investice do výše 100 milionů EUR
 • Preference většinového podílu s manažerskou kontrolou