Generálním partnerem fondů Jet jsou partneři Jet Investment. V private equity fondech  drží 10–20% podíl akcií, v ostatních fondech potom 5–15 %. Zbylý podíl drží limitovaní partneři, především jednotlivci s vysokým čistým jměním, a finanční instituce, včetně těch nadnárodních.