Používáme cookies.
Souhlasím

Finančník Igor Fait: Vysoce aktivní trh M&A nám vyhovuje

< Zpět na výpis článků
Fait_ořez

V červnu prodal s více než šestinásobným zhodnocením jednu ze svých firem, další obchod je na obzoru. Bude to pro něj zatím nejlepší rok dvacetileté kariéry v private equity. Brněnský finančník Igor Fait a jeho Jet Investment patří mezi českou investorskou špičku v oblasti průmyslu. V rozhovoru Fait odhaluje pozadí uskutečněných transakcí i to, proč se svým novým fondem Jet 2 nechce opouštět střední Evropu. 

Patria.cz: Jste jedním z klíčových investorů do průmyslových aktiv v Česku. Popíšete investiční začátky, které Vás na tuto cestu přivedly?

V roce 1993 jsem založil makléřskou firmu Brno Broker Group. Během tří let jsme vyrostli a zaměstnávali na padesát makléřů, BBG patřila mezi největší obchodníky s cennými papíry v České republice. Firmu jsem v roce 1996 prodal a s těmi přibližně padesáti miliony korun začal investičně podnikat prostřednictvím Jet Investment. 

Patria.cz: To bylo v roce 1997 společně s pány Luborem Turzou a Liborem Šparlinkem, kteří jsou Vašimi partnery v Jet Investment dodnes. Jaké byly Vaše začátky, první investice a očekávaný směr?

Od začátku jsme se specializovali na restrukturalizace. Na začátek je ale nutné říct, že restrukturalizace před dvaceti lety se od těch dnešních zásadně lišily. Na konci devadesátých let se investice zhodnocovaly vcelku snadno, akvizice šlo pomocí poměrně jednoduchých manažerských rozhodnutí převést z červených do černých čísel a v krátkém časovém horizontu také prodat. Tehdy jsme na zhodnocení investice potřebovali průměrně dva roky. Investovali jsme řádově desítky milionů korun a se spolupracujícími finančními investory vydělali první stovky milionů. Šlo například o podniky Kornolit nebo Sběrné suroviny.

Později už byla situace jiná, bylo potřeba začít využívat sofistikovanějších způsobů restrukturalizace, nejen z pohledu nákladového, majetkového nebo finančního, ale hlavně z pohledu podnikatelské strategie a kvality managementu. Když bych měl jmenovat příklady, šlo například o restrukturalizace podniků Vinium Velké Pavlovice, ZPA Nová Paka, Českomoravský len nebo Texiplast. 

Dnes je potřeba firmy zejména manažersky zkvalitnit, finančně sanovat nebo podpořit, hledat synergie a add-ony, což ve výsledku trvá průměrně šest let. Kromě restrukturalizací jsme se ovšem začali specializovat na investiční příležitosti typu buy-out, growth nebo late-stage venture, kde vidíme velký potenciál růstu, a tudíž i zhodnocení.

Hlavní změnou je pro nás ovšem transformace Jet Investment z investiční skupiny soukromého charakteru do institucionalizované podoby investiční společnosti pod dohledem ČNB. Od roku 2015 tedy už všechny investice realizujeme prostřednictvím fondů, do těch mohou finančně vstoupit externí finanční investoři, ať už fyzické osoby nebo instituce, a společně dosáhneme na velké akvizice v řádu stovek milionů korun. 

Patria.cz: Co považujete za svou nejlepší investici v dosavadním životě?

Myslím si, že nejlepší investici v životě každého člověka představuje investice do výchovy a vzdělání dětí. Pokud se ale ptáte na byznys, tak to byla jednoznačně investice do Jet Investment. 

Patria.cz: Co se Vašima očima stalo hlavními drivery, které dovedly Jet Investment do dnešního rozsahu: tržby přesahující 8 miliard korun, více než tři tisícovky lidí, kteří ve skupině pracují, a zisk přesahující 700 milionů korun?

Ono je to celkem prosté. V první řadě za těmi čísly stojí dvacet let těžké, usilovné a zodpovědné práce, úspěch v našem byznysu prostě nepřichází přes noc. Potom je to tým zajímavých, vzdělaných a zkušených lidí, kterými se mi daří obklopovat už od začátku. Když se pak člověk nebojí podělit se o své zkušenosti s ostatními v týmu, může na oplátku načerpat ty jejich. Dobrý tým a sdílení zkušeností jsou dlouhodobě jedním z hlavních motorů Jet Investment. A na konec bych ještě dodal štěstí. Může to znít málo sofistikovaně, ale je to tak. Každý den děláme důležitá rozhodnutí, vše máme podloženo analýzami a jasnými čísly. Jenže bez trochy štěstí to nakonec nejde ani v životě, ani v byznysu.   

Patria.cz: Letos před letními prázdninami obsadil titulky v tuzemských médiích prodej firmy LESS & TIMBER. Firmu jste prodali za tříletým horizontem a na zhruba šestinásobku vložených prostředků. Je to aspirant na vaši dosud nejlepší investici - tedy za ? 

Ano, dřevozpracující firma LESS&TIMBER rozhodně patří mezi naše top tři nejlepší investice. Jednalo se o úspěšnou a rychlou restrukturalizaci, firma měla už na začátku výborný management, dobrý produkt a diverzifikované portfolio zákazníků. K dobrým výsledkům napomohl také příznivý vývoj ceny vstupů. 

Patria.cz: Jet Investment dotahuje divestici  Kordárny, přičemž tu si v portfoliu držel dlouhých osm let. Podle čeho se rozhodujete, zda si firmu ještě ponechat nebo ji už prodat?

Jednoznačné kritérium pro nás představuje časový horizont, v jakém lze firmu posunout dál, a zda to lze udělat organicky či akvizičně. Pokud prostor pro takový posun v daném horizontu vidíme, firmu si v portfoliu ponecháme. Pokud ale nevidíme žádný upside, nebo je časově příliš náročný, snažíme se omezit riziko a prodávat.

Patria.cz: Do fondu Jet 1 jste získali kapitál především od individuálních investorů, fyzických osob. V tuto chvíli probíhá vstup investorů do nového fondu Jet 2, do kterého lákáte vedle soukromých nově také institucionální investory. Znamená tato změna trend, který si podržíte i v budoucích fondech? Co je jejím důvodem? Hledají se Vám špatně bohatí soukromí investoři, jejich pool se vyčerpal? 

Spolupracujeme s oběma typy investorů a do budoucna to nechceme výrazně měnit. Myslím, že jsme celkem úspěšní při oslovování privátní klientely. Nicméně jsme se zatím vždy pohybovali v česko-slovenském prostředí a je pravda, že při minimální výši investice 10 milionů korun a rozumné diverzifikaci rizika z pohledu klienta se pool potenciálních investorů v tomto teritoriu zmenšuje. Logickým cílem tedy je, aby naše fondy v budoucnu naplňovaly především instituce.

Patria.cz: Společnosti ve fondech Jet sdružujete typicky do oborových platforem. Ve fondu Jet 2 zamýšlíte vybudovat čtyři. To již příliš neodpovídá klidnému vyčkávání na vhodnou příležitost k investici, koupi. Jak vhodné investice hledáte či firmy oslovujete? 

K vyhledávání společností využíváme všech možností, od M&A poradců, přes právníky, až po banky. Hlavní díl práce ale leží na nás samotných, investiční příležitosti jsme vždy sami aktivně vyhledávali. Stejně tak tomu bude i u fondu Jet 2, pro který plánujeme čtyři oborové platformy. Na jejich naplnění budeme mít tři roky, takže o výrazném stresu nebo snad střemhlavých nákupech bych se rozhodně nebavil. 

Patria.cz: Nakolik se liší oblasti, do kterých chcete investovat fondem Jet 2 oproti fondu Jet 1?

S Jet 1 jsme investovali například do železničního průmyslu, automotive, průmyslového strojírenství, energetiky nebo kompozitních materiálů. Troufnu si tvrdit, že to byla strategie úspěšná, a pro otevíraný fond Jet 2 plánujeme investovat do podobných oblastí. V menší míře než v Jet 1 chceme obsadit oblast automotive, rozvíjet se naopak chystáme platformu kompozitních hi-tech materiálů a výrobků z nich, ta je podle nás mimořádně perspektivní. V každém případě chceme zachovat vyvážené portfolio a zůstaneme věrni průmyslu, především takovému, který pracuje s moderními materiály, automatizací, robotizací a hi-tech technologiemi.

Patria.cz: Aktivita na domácím trhu fúzí a akvizic se nyní dá označit za rekordní. Jak se Vám daří v takovém prostředí? Vyhovuje Vám?

Ceny firem se aktuálně pohybují vysoko, my se ale nedíváme jenom na cenu, zajímá nás celá řada dalších, a možná i důležitějších faktorů. Je to zejména potenciál výrobků, prostor k redukci nákladů, CAPEX a s tím související efektivita, možnost růstu firmy přes další add-on akvizice. Z toho důvodu je pro nás současná vysoká aktivita na M&A trhu spíše pozitivní. 

Patria.cz: Obecněji k českému trhu. Jakou perspektivu pro Vás má při Vašem růstu? Je stále ještě realistické v tomto, a i v případných dalších investičních kolech nalézt dostatek zajímavých společností, nebo se bude váš záběr přesouvat postupně víc a víc do zahraničí?

Český a slovenský trh u nás bude mít vždy prioritu, zejména kvůli geografické blízkosti, protože naše akvizice řídíme aktivně na denní bázi. Pokud chceme takto pomocí hands-on managementu maximalizovat zisky firem a snižovat rizika spojená s vývojem na trhu, potřebujeme, aby naši projektoví manažeři mohli do společností často zajíždět, firmy se nedají řídit na dálku od stolu. S rostoucí velikostí investičního kapitálu ale předpokládám přesun části našich investičních aktivit do zahraničí, k tomu už ostatně došlo, koupili jsme strojírny Hoeckle v Rakousku nebo polskou kovárnu Kuźnia Ostrów Wielkopolski. Německo a Rakousko jsou pro nás zajímavé z hlediska automatizace výroby, polský trh zase svou velikostí a blízkostí. Nikdy ovšem nechceme opustit teritorium střední Evropy.  Historicky se na tomto území vyvíjela strojírenská tradice společně, ve firmách střední Evropy jsou zakotveny dvě století průmyslového know-how, máme tedy na co navazovat.   

Patria.cz: Víceré statistiky dokládají rostoucí zájem o investování formou private equity do průmyslových podniků. Pociťujete zvýšený zájem při získávání kapitálu do právě otevřeného fondu Jet 2?

Ano, tento trend můžeme na základě zkušeností s raisováním financí pro fond Jet 2 potvrdit. Současně je ale potřeba dodat, že konkurence na trhu investičních příležitostí je veliká. Jak na straně private equity fondů, tak na straně dalších konkurenčních investičních produktů. Investoři jsou teď hodně soustředění na investice do nemovitostí, start-upů a do IT sektoru, to jsou oblasti, kterým se nevěnujeme, a například v real estate nevidíme příležitost pro velký výnos.

Patria.cz: Jste investorem do průmyslu, ale také milovníkem umění. Co preferujete v něm?

Investice do umění vnímám jako průnik subjektivního vnímání s odborným uměleckým pohledem a investičním potenciálem. Preferuji umění začátku minulého století, mému srdci nejbližší je asi Antonín Procházka. Nicméně sbírám vše od začátku 20. století až po současnost, oblíbil jsem si například Krištofa Kinteru.

Sdílet článek na LinkedIn